O mně                                                          

Věřím, že každý člověk je tvůrcem svého života. Jsou lidé, kteří si to neuvědomují a chovají se jako oběti a lidé, kteří za svou tvorbu přebírají zodpovědnost a pracují na stále větším uvědomění si sama sebe a druhých. Jejich hlavním hnacím motorem je snaha být pravdivý k sobě i k druhým a služba něčemu, co je přesahuje – ať už je to cokoli (od pečení těch nejlepších koláčů na světě k transformaci businessu).

Mou vizí je transformovaná společnost – společnost, která se skládá z vědomých tvůrců spíše než nevědomých obětí hledajících viníka. Společnost jako vzájemně propojená síť individualit, které zároveň realizují sami sebe a zároveň tím slouží druhým. Společnost, která si uvědomuje svůj vztah k přírodě jako k něčemu, z čeho vzešla a čeho je součástí.

Mým posláním je pomáhat jednotlivcům i skupinám odhalovat jejich tvůrčí potenciál, poznávat sama sebe a druhé a nacházet své poslání. Dělám to způsobem, který propojuje duši, ducha i tělo a je tedy bytostně integrující. Věřím v cestu do hlubin naší duše a zpět.

Olga Plíčková