Hledání vize/poslání

"Když zemřeš, než zemřeš, nezemřeš, když zemřeš."  (Z knihy Tarot, cesta hrdiny. Hajo Banzhaf)

C.G. Jung ve svých knihách často zmiňoval, že první část života člověk má budovat své já - ego - vědomí, upevňovat své místo ve světě; a v druhé polovině života má toto ego-vědomí symbolicky zemřít, aby se člověk mohl znovuzrodit jako někdo, kdo přestal sledovat jen zájem vlastního ego-vědomí a dal se do služby své duši, svému Bytostnému Já. Dát se do služby tomuto vyššímu řídícímu prvku v nás znamená najít svou vizi, své poslání. Následovat svou duši znamená najít a realizovat své unikátní talenty, vydat se na dobrodružnou cestu svého "osudu", jejímž vedlejším produktem bude štěstí jako pocit naplnění, užitečnosti a smyslu.

V minulých kulturách a u přírodních národů dodnes existovaly rituály, které měly za cíl přesně toto: pomoci člověku dát se do služeb svého vyššího já, své duše - pomoci mu na cestě individuace (stávání se sebou samým). Naše kultura nic takového nemá. Je tedy na nás, abychom přistoupili k hledání vize/poslání tvůrčím způsobem a našli si vlastní způsoby, vlastní rituály, které nás dovedou do cíle.

Jako průvodce při hledání vize/poslání se opírám o díla jako Soulcraft (B.Plotkin), práci se sny (J.Heffernanová), aktivní imaginaci, doprovázené poutě, novodobé rituály, vizualizaci a podobně.