Co nabízím

Kdo je mým klientem:

Mým klientem je člověk, který přijímá osobní zodpovědnost za svůj život (tedy nehledá důvody toho, v jaké situaci se zrovna nachází mimo sebe) nebo o takovýto postoj usiluje. Mým klientem je člověk, který hledá své poslání, své dary a klade si otázku, co je smyslem jeho života. Mým klientem je člověk, který se ocitl v akutní krizi hodnot nebo se v takové krizi nachází dlouhodobě (pocity beznaděje, nesmyslnosti života, bezvýchodnosti, chronická onemocnění bez fyziologické příčiny, vleklé deprese nebo úzkosti). Podmínkou je, aby současně byl člověk schopný se o sebe starat nebo byl v péči klinického psychologa/psychiatra. (Nenabízím krizovou intervenci nebo psychiatrickou péči.) Mým klientem je člověk v psychospirituální krizi - zažívající nevysvětlitelné stavy (podobné halucinacím nebo bludům, s tou důležitou podmínkou, že si je člověk vědom, že se mu děje něco "divného" - u "opravdových" psychotických halucinací nebo bludů je člověk přesvědčen o jejich "reálnosti" a považuje je za skutečnost.

Jaké služby nabízím:

 • Léčení duše: putování do hlubin osobnosti klienta, objejování zranění a bloků, které neumožňují plnou seberealizaci.
 • Hledání poslání/vize: naslouchání hlasu duše, objevování unikátních darů a hledání cesty jejich uplatnění.
 • Doprovázené poutě: specifická metoda, nejvíce používaná při hledání poslání/vize; pro svou specifičnost uvádím zvlášť. Jedná se o metodu, která unikátním způsobem umožňuje propojit duši-tělo-ducha. Odkazuje do dob, kdy bylo běžné vydávat se na duchovní pouť. Staví na tradici poutí do Santiaga de Compostella, aj. V mém provedení probíhá v Čechách.

 

Ve své práci používám (výběr):

 • Aktivní imaginaci
 • Práci se sny
 • Terapeutický rozhovor
 • Symbolickou práce s obrazy Tarotu
 • Symbolika emocí i nemocí
 • Práci se synchronicitou (hledání souvislostí)
 • Vizualizaci
 • Stanovování cílů