Léčení duše

Lidská mysl nerozlišuje prožitky, které se odehrají pouze ve fantazii od těch, které se odehrály ve skutečnosti. Pokud se cítíte například zneužíváni svým okolím, Vaše mysl bude reagovat jakobyste zneužíváni opravdu byli (budete cítit úzkost, strach, vztek, odpor...) - protože lidská mysl "neví", že ve "skutečnosti" zneužíváni nejste; svojí skutečnost si takto ve své mysli tvoříme tím, čemu věříme. Ať už jsme tedy získali cestou životem zranění skutečná nebo domnělá - je to jedno, tato zranění v nás existují a blokují nás. Pokud si jich navíc ještě nejsme vědomi, přicházejí k nám opakovaně jako "osud" - tak dlouho, dokud si jich nevšimneme a definitivně se jich nezbavíme. To, co zůstává v nevědomí (tedy není uvědomováno) k nám přichází jako osud zvenku. Proto si dcera alkoholika bude tak dlouho vybírat za muže alkoholiky, než pochopí, že jí tím život dává znamení, aby v sobě našla a vyléčila zranění duše utržená v dětství s disfunkčním otcem. Proto máme tak dlouho v životě neúspěch, dokud nepochopíme, že nám tím život ukazuje na náš "program", přesvědčení, že nemůžeme být úspěšní, protože "si to nezasloužíme".

Léčení duše tedy mimo jiné znamená odhalit tyto skryté programy, přesvědčení, dohody se sebou samým, zranění - a následně je vyléčit: programy přeprogramovat, přesvědčení změnit, dohody opravit a zranění opečovat. Léčení duše znamená získávat k sobě vědomější vztah plný respektu a úcty. Identifikovat své potřeby a naučit se je naplňovat. Prožít svou hodnotu unikátní lidské bytosti a přestat ji hledat vně sebe (v úspěchu, kráse, penězích...).

Při práci na léčení duše budu Vaším průvodcem; budu v pravém slova smyslu vrbou, která ve starých kulturách bývala posvátným svědkem. Pomocí rozhovoru, aktivních imaginací, naslouchání snům, symbolice (n)emocí, symbolice tarotu a jiných metod společně najdeme, co Vás brzdí a také Vaší unikátní cestu, jak uzdravit svou duši.