Pro firmy

Definice leadershipu je mnoho. Jedna zní, že leader je ten, kdo má následovníky. Následují-li lidé leadera, pak proto že je (vědomě či nevědomě) ovlivnil.

V ideálním případě je leader někdo, kdo přebírá osobní zodpovědnost za to, kam sebe i druhé vede. Osobní zodpovědnost předpokládá vědomí – být si vědom – sám sebe, svých motivů, důvodů a vizí a být si vědom i druhých, jejich potřeb, motivů a cílů.

Doprovázené putování je jednou z možností, jak dát leaderovi prostor, aby si toto vědomí prohloubil.

Obvyklá cena je 15000 Kč/ den putování.